Beretning for 2014

Sæsonen 2014 husker jeg, som den første sæson i måske 10 år, hvor der var flere positive end negative oplevelser.

Gennem de seneste år er det lykkedes at skaffe stadig flere kunder i butikken, medlemstallet er nu oppe på 126. Det er fortsat de yngste årgange, der giver flest udfordringer.

Vi har et godt samarbejde med skolerne i området, og det er ikke svært at lokke børnene ind på banen, men det er meget svært at fastholde dem. Træningstilbud er en vigtig forudsætning for at udvikle spillerne, men kampe og stævner er en mangelvare, og det er på længere sigt det største problem.

Det går bedre med at fastholde de ældre årgange. Her spiller det samarbejde vi igennem flere år, har haft med ældresagen, en afgørende rolle. Tidligere var der stort set altid ledige baner i formiddagstimerne, men nu kan man ikke længere regne med at komme til at spille på disse tidspunkter, hvis ikke man på forhånd har reserveret en bane.

I 2008 måtte vi trække os fra holdturneringen, på grund af de dårlige baneforhold, men et herrehold fra Hirtshals Tennisklub vendte i 2014 tilbage og startede i serie 3.

Efter kampe mod hold fra Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Gug, Århus og Skanderborg, fik klubben den 31/8 et Jysk Mesterskab i serie3 og oprykning til serie 2.

Det har givet sjovt og godt samarbejde i den gruppe seniorspillere, der gerne vil ”slå til Søren”, og vi satser på at stille med 2 hold i den kommende holdturnering.

Et hold består af 4-6 spillere, og der er mange i klubben der kan få fornøjelse af disse kampe.

Sommerskolen er kommet ind i en god rytme og vi håber at der kan blive tilslutning til to forløb i den kommende sommerferie – en i starten og en i slutningen af ferien.

Klubbens trænere har haft travlt, men vi er i forhold til andre klubber privilegeret, idet klubben råder over flere, der vil og kan give en hånd med.

Tommy og Erik, som er de mest aktive, har tilmed stillet sig til rådighed i forbindelse med opgaver i naboklubberne, men i takt med at aktivitetsniveauet i Hirtshals stiger, må vi arbejde på en bedre koordination, så vores egne medlemmer ikke bliver forbigået.

Banerne bliver næsten bedre og bedre i disse år. Det skyldes ikke mindste de mange forbedringer der er foretaget med vandingsanlægget, men det kræver fortsat investeringer i såvel tid som penge.

Mange års tovtrækkeri med kommunen om disse udfordringer ser nu ud til at give resultat. Vi har fået ret i vores påstand om, at kommunen står som ejer af de 3 gamle baner – og dermed også som ansvarlig for vedligehold og drift. Vi har derfor på det seneste fået refunderet de fleste af de afholdte udgifter, og er blevet lovet en driftsaftale fremadrettet.

Vi skal naturligvis ikke glæde os for tidligt, da vi jo ikke kender betingelserne og indholdet af aftalen, men det bliver dejligt, hvis vi fremover kan lægge budgetter uden frygt for uforudsete udgifter til baner og vandingsanlæg.

Den positive behandling vi har fået på det seneste, er en medvirkende årsag til at vi i 2014 kommer ud med et pænt overskud og ikke starter et nyt år med røde tal.

Uforudsigelige driftsudgifter til banerne har i flere år været et stort problem for bestyrelsen/klubben, men udgifterne til de indendørs aktiviteter har også været et problem.

Udfordringen er, at vi overfor kommunen i oktober hvert år, skal aflevere et budget med ønsker om, hvor mange aktivitetstimer klubben forventer i de forskellige haller i Hirtshals, Tornby og Hjørring.

Efterfølgende skal vi fremsende ansøgninger til de respektive haller om at få stille timer til rådighed – og her har vi desværre været i den uheldige situation, at vi måske får de timer andre klubber ikke kan bruge.

Først når der er tilsagn fra kommunen om tilskud og svar fra hallernes bestyrelser om ledige timer – først da, kan vi henvende os til klubbens medlemmer og tilbyde aktiviteter, men det sker ofte på så sent et tidspunkt, at medlemmerne har tilmeldt sig andre aktiviteter i andre klubber.

For at skabe mere stabilitet i indendørs tennis i Hirtshals, har vi med tilskud fra kommunen investeret i et brugt mobilt tennisgulv. Gulvet, der er købt af Fyns Tennis Union, er en gummibelægning, specielt beregnet til tennis. I første omgang er der truffet aftale med Hirtshals Idrætscenter om at bruge deres hal til vores gulv, når der er passende huller i deres aktivitetsplan.

Vi modtog gulvet omkring 1.december, og blev lagt ud og afprøvet af en hel del spillere i juleferien, hvor der ikke var andre aktiviteter i hallen.

I februar-marts er der en lang række week-ends, hvor der er muligheder for at lægge gulvet ud.

De foreløbige erfaringer er mest positive. Det er samme type belægning som det, der er i tennishallen i Hjørring (Taraflex), men det virker lidt blødere og dermed langsommere, da det oprindelige gulv i Hirtshals ligger på strøer.

Det ser ud til at der bliver mulighed for at have gulvet/hallen til rådighed i Påskeferien, så det bliver muligt at lave forskellige trænings- og aktivitetstilbud for medlemmerne og dermed kick-starte den kommende udendørs sæson, som på det tidspunkt ligger lige om hjørnet. 

Påskeaktiviteterne skulle også gerne gavne spillerne fra naboklubberne, som vi de seneste år har haft et godt samarbejde med.

febr.2015 – erik jan pedersen, formand for Hirtshals Tennisklub

TÆPPETENNIS

Tæppedoubler
den 16-17/10:
 
 
Fre 1930
Jens P – Carsten K – Carsten B – Mogens
Lør 0900
Astrid – Marianne – Ib J – Tommy
Lør 1030
Susanne – Pernille –Ellen Benedikte – Birte
Lør 1200
Oscar – Jens C – Hans – Torfinn
Lør 1330
Erik + oprulningshold
 
Kommentarer og ændringer til 5088 3734
 
Bestyrelsen for Hirtshals Tennisklub står på hovedet for at skaffe medlemmerne muligheder for at spille indendørs tennis.
Børnene tilbydes minitennis mandag og onsdag - ældresagen starter ligeledes i løbet af oktober minitennis 2 formiddage om ugen, tider oplyses snarest.
klubbens forsøg med en mobil tennisbane fortsætter og det er planen at banen skal lægges ud i Hirtshals Idrætscenter fra fredag kl 20 til lørdag kl 14 de week-ends, hvor hallen ikke er optaget til andre aktiviteter.
Interesserede skal kontakte formanden på nedenstående mobilnummer, så vil der blive lavet en spilleplan, så der spilles double med skiftende makkere og modstandere.
Der tilbydes også træning med boldmaskine onsdag kl 17 samt lørdag, når det er muligt -  kontakt formanden for yderligere oplysninger.
Ønsker man at deltage i aktiviteterne onsdag og lørdag, skal der betales et indendørs kontingent på 400 kr, der fungere som et "10-turskort", der giver adgang til doublespil og/eller træning 10 gange.
 
Ved.indbetalinger skal oplyses Navn og Adresse, samt for børn og unge også fødselsår.
Ved indbetaling på konto brug: 9067 - 4583 2270 11
 
 
 
fm Erik Jan Pedersen - Erik.jan.pedersen@gmail.com - 50 88 37 34
 
 

JM i minitennis

Hirtshals Tennisklub har tilbudt Jysk Tennis Union at stå for en af de indledende runder til JM i minitennis.
Det bliver Lørdag den 14. November kl 10 i Stendyssehallen.
Der bliver spillet i drenge- og pigesingle i u10, u12 og u14 aldersgrupperne.
De 6 vindere i disse rækker kan de flg week-end deltage i finalestævnet i Esbjerg, hvor der spilles om det Jyske Mesterskaber.


Tilmelding kan ske til klubbens trænere eller direkte på JTU's hjemmeside.