Status for 2016

Sæsonen 2016 blev en af de bedre sæsoner - på flere fronter.

Vi er gået fri af de alt pverskyggende problemer vi havde i 2015 med indbrud og deraf følgende ekstraomkostninger til nyindkøb og reparation af skader på bygningerne.

De langstrakte forhandlinger med Hjørring Kommune mundede ud i, at vi overtage de 3 kommune baner på Halvejen. Overtagelsen sker ved årsskiftet 2016-17.

Den indendørs sæson 2015/16 blev en succes uden sidestykke, med stor interesse for at spille indendørs tennis på det nyindkøbte mobile tennisgulv. I indeværende sæson er interessen stadig stigende, og vi har forsøgsvis lagt vores reservebane ud i Sindal, hvor vi forsøger at løbe interessen i gang.

Konklussionen efter 2 sæsoner med TæppeTennis i weekendtimer er helt klar - aktiviteten er kommet for at blive - mellem 40 og 50 spillere har glæde af dette tilbud.

Stendyssehallens bestyrelse har besluttet at undersøge mulighederne for at forbedre lysforholdene, så vi kan få mere glæde af aftentimerne.

Gennem de seneste år er det lykkedes at skaffe stadig flere kunder i butikken, medlemstallet er nu oppe på ca 120, men det er fortsat de yngste årgange, der giver flest udfordringer.

Vi har et godt samarbejde med skolerne i området, og det er ikke svært at lokke børnene ind på banen, men det er meget svært at fastholde dem. Træningstilbud er en vigtig forudsætning for at udvikle spillerne, men kampe og stævner er en mangelvare, og det er på længere sigt det største problem.

Vi har i forårsmånederne aftaler med naboskolerne i Horne, Tornby og Hirtshals, og har desuden som noget nyt, fået en aftale med Horne Ungdomsskole - vi håber det giver flere aktiviteter på banerne i de yngre årgange.

Febr / 2017

Standerhejsning - officiel sæsonstart

Søndag den 23. April kl 10 hejser vi flaget, som tegn på, at tennissæsonen 2017 officielt starter.
Banerne er klar til brug og kan benyttes før standerhejsningen, men der er fortsat opgaver med klubhus og omgivelser, der skal ordnes før vi kan koncentrere os om tennisspillet.
klubben er vært ved en kop kaffe og et rundstykke - tag ketsjerne med.
Denne dag vil vi informere om aktivitetstilbud - træning, stævner, holdkampe mm

Booking af baner

Systemet er forberedt til indendørs tennis.
Banerne udendørs er 1-2-3-4
A og B er forberedt til indendørs tennis.
Klik her for at reservere baner: